LSOZP

Stowarzyszenie istnieje od 1991 roku, od 2003 roku prowadzony jest specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, oferujący aktywizację i integrację psychospołeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego i ich rodzin. Zakres pomocy jest rozszerzany i aktualizowany stosownie do zgłaszanych i obserwowanych potrzeb.

Pomagamy wracać do aktywnego życia po kryzysach psychicznych. LSOZP jest organizacją pożytku publicznego.

Prowadzimy między innymi:

 • Ex CORDIS Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii w którego skład wchodzi: Zespół Leczenia Środowiskowego, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny, Oddział Dzienny Rehabilitacyjny,

 • In CORDE Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą w którego skład wchodzi: Ośrodek Wczesnej Interwencji i Koordynacji Opieki, Zespół Leczenia Środowiskowego, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny, Klub Samopomocy.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy „Serce”,

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • Ośrodek Wsparcia „Serce”.                     

Kontakt poniżej:                             

 • Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

  SERCE

  Ex CORDIS

  Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii

  In CORDE

  Centrum Zdrowia Psychicznego

  dla osób z podwójna diagnozą
   

  Siedziba LSOZP     

  ul. Gospodarcza 32 

  20-213 Lublin

  tel. kont. 81 746 52 00

  e-mail: poczta@lsozp.org

  SERCE

  Środowiskowy Dom Samopomocy  

  ul. Gospodarcza 32 

  20-213 Lublin

  tel. kont. 81 746 52 00

  e-mail: poczta@lsozp.org

  Ex CORDIS

  PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

  ul. Głęboka 8 A

  20-612 Lublin

  tel. kont. tel.: 783 903 900

  rejestracja czynna od 13.00 do 18.00

  Poradnia czynna w godz 9.00 do 18.00

  poradnia-gleboka@wp.pl 

  In CORDE

  Ośrodek Wczesnej Interwencjii i Koordynacji Opieki

  ul. Lwowska 12 

  20-128 Lublin

  tel. 783 703 500, 783 403 200

  od 8.00 do 20.00

  e-mail: incorde@lsozp.org

  BIURO LSOZP     

  ul. Gospodarcza 32 

  20-213 Lublin

  tel. kont. 81 746 52 00

  e-mail: poczta@lsozp.org

  Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

  ul. Gospodarcza 32 

  20-213 Lublin

  tel. kont. 81 746 52 00

  e-mail: poczta@lsozp.org

   Ex CORDIS

  ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

  ul. Furmańska 2 /wejście od Kowalska 6/

  20-122  Lublin

  tel. kont. 81 479 30 50, tel. kom. 609 470 890

  od 9.00 do 18.00
  e-mail: exc_r@wp.pl

  In CORDE

  PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

  dla osób z podwójną diagnozą

  ul. Hutnicza 10 B

  20-218 Lublin

  tel. 783 503 800

  od 8.00 do 18.00

  e-mail: incorde@lsozp.org

   

  Ośrodek Wsparcia SERCE
   

  ul. Gospodarcza 32 

  20-213 Lublin

  tel. kont. 81 746 52 00

  e-mail: poczta@lsozp.org

  Ex CORDIS

  ODDZIAŁ DZIENNY OGÓLNOPSYCHIATRYCZNY

  ul. Furmańska 2 /wejście od Kowalska 6/, 20-122 Lublin

  tel. kont. 81 479 30 50, tel. kom. 609 470 890

   od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00

  e-mail: exc_r@wp.pl

  In CORDE

  ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

  dla osób z podwójną diagnozą

  ul. Hutnicza 10 A

  20-218 Lublin

  tel. 783 403 200

  od 9.00 do 18.00
  e-mail: incorde@lsozp.org

     

  Ex CORDIS

  ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ

  ul.Hutnicza 10 A, 20-218 Lublin

  Tel.kom: 785 705 700

  od poniedziałku do piątku

  w godzinach 8:00 – 14.30

  e-mail:  rejestracja.hutnicza10a@wp.pl

  In CORDE ODDZIAŁ DZIENNY

  dla osób z podwójną diagnozą

  ul. Droga Męczenników Majdanka 20 

  20-319 Lublin

  tel. 783 803 500

  od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

  e-mail: incorde@lsozp.org

       

  In CORDE Klub Samopomocy

  dla osób z podwójną diagnozą

  ul. Hutnicza 10 A

  20-218 Lublin

  tel. Tel.kom: 785 705 700

  od 15.30- 19.00
  e-mail: incorde@lsozp.org