Zebranie Walne Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego

 

Lublin, dn. 30.05.2023 r.

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2022, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia dnia 30 czerwca 2023 r. o godzinie 18:00 - I termin, o godzinie 18:15 - II termin.

 

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3. Wybór komisji uchwał i wniosków.

4. Aktualizacja członkostwa w Stowarzyszeniu.